“Por encima de todas las consideraciones técnicas, la ingeniería se enfoca en crear un proyecto capaz de cumplir con su función de manera eficiente y duradera”

Bis Systems

Instalaciones

L’eficiència operativa d’un edifici ve determinada pels paràmetres dels seus sistemes interns i la qualitat del seu entorn.

Per a nosaltres ser especialistes en enginyeria d’instal·lacions en edificació, o com preferim anomenar-li, en consultoria d’instal·lacions en edificació, implica dissenyar, sempre des de l’arquitectura, els sistemes mecànics, elèctrics, de lampisteria i protecció, com les línies vitals de l’edifici. Per a això, les desenvolupem amb la màxima precisió, enfocant-nos en un disseny que sigui innovador, integrat i orientat a adoptar les últimes tecnologies per a millorar el rendiment i la sostenibilitat en projectes d’alt nivell tècnic.

Els nostres serveis d’enginyeria d’instal·lacions (MEP) inclou:

  • Un procés de disseny holístic, basat des de l’inici en cinc pilars: sostenibilitat, BIM/VDC, qualitat i innovació.
  • El benefici de la previsió. Pensem, planifiquem i projectem la vida completa de l’edifici i la seva flexibilitat futura.
  • El compromís de donar continuïtat als nostres tècnics des de la concepció fins a la fase d’obra, en perfecta coordinació amb la resta de professionals involucrats.
  • La garantia del compliment normatiu dissenyant sistemes d’alt rendiment i baix consum energètic.
  • L’estudi del sistema i les seves necessitats, des del centre de transformació fins a la producció i el tractament del clima.
  • La visió integrada d’un equip tècnic, formats tant de l’àmbit de l’enginyeria com de l’arquitectura o de l’enginyeria de l’edificació.
  • La constant cerca d’alts nivells de confort i eficiència, combinant sistemes passius amb sistemes actius.
  • El disseny sostenible garantit, atès que els edificis són responsables de més del 40% de tot el consum energètic.

Disseny d’instalacions mecàniques

El nostre treball consisteix a comprendre les necessitats i limitacions del projecte i aplicar la nostra experiència per a guiar a l’equip cap a la solució més adequada. En els dissenys de sistemes mecànics busquem equilibrar el confort, el cost, l’eficiència i l’estètica, no sols en els sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat, sinó també en sistemes de lampisteria i sanejament.

Disseny d’instalacions elèctriques

La ràpida evolució de la tecnologia ens permet interactuar amb l’entorn arquitectònic per a confeccionar un sistema elèctric que va més enllà del disseny de la il·luminació, l’alta tensió i la baixa tensió. Pensem que constitueix la base que fa que l’edifici cobri vida mentre complim amb requisits de seguretat i normatius alhora que amb l’activitat pròpia i l’estètica de l’edifici.

Diseñy de sistemes de protecció

Som rigorosos per a definir els sistemes que ajuden a salvaguardar la seguretat de l’edifici i de les persones. Els nostres serveis abasten des del disseny de sistemes de protecció contra incendis, els sistemes de protecció patrimonial i les telecomunicacions.

BIM/VDC

Utilitzem la intel·ligència d’una base de dades amb informació geomètrica i no geomètrica, com és el model BIM, per a optimitzar els rendiments en cada fase del projecte, amb el mètode VDC. La nostra experiència ens permet aportar canvis en el sector, en combinar els nostres coneixements amb l’experiència en obra. Cada vegada més, agilitzem els processos de disseny i muntatge aconseguint reduir el desaprofitament de materials de construcció i impulsar els sistemes col·laboratius.

Direcció d’ Obres d’Instalacions

La nostra funció durant l’execució i la instal·lació dels diferents sistemes dissenyats, permet donar excel·lents garanties per a donar pas a la següent fase en el cicle de vida de l’edifici. La presència dels nostres tècnics en fase d’obra. La posada en marxa i l’emissió dels certificats finals d’obra conforme a les nostres especificacions de projecte, indiquen un punt d’inflexió. Finalitza la construcció i comença el seu ús.

Serveis Especials

  • Audiovisuales, megafonía, sonorització
  • Iluminaciones especiales

Proyectos similares

Bis Copyright ⓒ  2023 | Todos los derechos reservados | Protección de datos

BIS ⓒ 2023. Todos los derechos reservados.