“Busquem un disseny col·laboratiu, sostenible i innovador per a un futur més net”

Bis Sustainable

Serveis de Sostenibilitat en Edificació

Els edificis juguen un rol fonamental com a grans consumidors d'energia arribant a ser responsables del 40% del global de les emissions de carboni a l'any.

La necessitat de conscienciar-nos i establir una mentalitat regenerativa dins de enginyeria de l'edificació, és un fet a Bis. Planifiquem, dissenyem i executem solucions que redueixen, restauren, renoven i reposen les fonts d'energia i els materials utilitzats.

Descarbonitzar el nostre sector és un repte i a la vegada una oportunitat per a mitigar els efectes del canvi climàtic de manera efectiva. Per a això, és fonamental considerar la petjada de carboni al llarg de tot el cicle de vida d'un edifici,des de l'extracció i l'ús de les matèries primeres fins a l'eliminació i la gestió dels residus o, en el millor dels casos, la seva possible reutilització passant pel cost i la despesa d’energia consumida durant el cicle de vida útil de l’edifici.

#BisSustainable

Anàlisi Tipològic Estructural amb Criteris de Sostenibilitat

#BisSustainable es basa en el disseny d'edificis amb baixes emissions d' CO2, bé sigui perquè la matèria primera, la seva producció i transport, així com el procés constructiu per sí mateixa, genera emissions netes negatives de carboni,o bé perquè la proposta estructural té en compte criteris sostenibles, o perquè ajudem en el disseny de l’envolvent per a minimitzar les demandes energètiques de l’edifici i dissenyem les instal·lacions per cobrir aquesta demanda amb sistemes eficients i energies renovables, preferiblement generades in situ, per a aconseguir un balanç zero d'emissions netes de carboni en el seu funcionament anual, o per la combinació de totes elles.

El nostre enfocament de disseny parteix d'analitzar les necessitats d'ús de l'edifici i del seu emplaçament, proposant alternatives sostenibles i d'optimització entre el sistema arquitectònic, la consultoria en instal·lacions i la consultoria d' estructures per a aconseguir que tinguin un menor impacte en el medi ambient.

Els nostres serveis sostenibilitat inclouen:

  • Anàlisi tipològica estructural amb criteris de sostenibilitat
  • Càlcul del CO2 embegut en l'estructura de l'edifici
  • Integració de sistemes passius
  • Anàlisis de sistemes de climatització eficients que redueixen gasos d'efecte d'hivernacle
  • Recuperació d'energia
  • Recuperació d'aigua
  • Simulacions energètiques. Càlculs d'estalvi i eficiència energètica
  • Certificacions Ambientals: LEED, WELL, LEVEL(S), VERD, DGNB , BREEAM
  • Eco etiqueta BisSustainable

Estem convençuts que l'única manera d'afrontar aquest paradigma és de manera col·lectiva, treballant en equip amb tots els professionals del sector. Com a mostra d'això, ens hem unit a Engineers Declare, comprometent-nos de manera activa per a prendre mesures que facin front a l'emergència climàtica i de biodiversitat mundial.

Projectes similars

Bis Copyright ⓒ  2023 | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Política de cookies

Bis ⓒ 2023. Tots els drets reservats.