Skip to main content

Detalls

Residència per a gent gran La Culla en Manresa

Arquitecte
B\TA Arquitectura
Promotor
IDEA
Constructor
-
Localització
Cost
10 €
Superfície
6580 m2
Any del projecte
2021-2022
Any de l'obra
---

Descripció

Projecte d'edificació d'una residència assistida per a gent gran i centre de dia.

El conjunt té forma rectangular seguint l'alineació del carrer Sant Rafael. Es divideix estructuralment en 2 blocs mitjançant una junta de dilatació. A més, l'edifici compta amb una planta soterrani que es desenvolupa exclusivament en un dels blocs.

L'estructura horitzontal es resol, en el cas del sostre del soterrani, amb llosa massissa de formigó armat. Els forjats sobre rasant es solucionen amb forjat reticular o amb llosa massissa en el cas dels balcons.

L'estructura vertical es soluciona amb pilars de formigó armat i puntualment, es disposa de pilars metàl·lics en una de les terrasses de la zona central de l'edifici.

La contenció de murs de formigó s'adapta a la topografia a causa dels grans desnivells del carrer en la zona sud de la parcel·la, integrant part dels murs de contenció en l'estructura portant de l'edifici.

Per a la fonamentació es proposa una solució superficial amb sabates aïllades.

Bis Copyright ⓒ  2023 | Tots els drets reservats | Protecció de dades

Bis ⓒ 2023. Tots els drets reservats.