Skip to main content

Detalls

Celler de Vila-seca

Arquitecte
ESPINET / UBACH ARQUITECTES
Promotor
AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Constructor
UTE COTS I CLARET, GARCIA RIERA Y ERTAK
Localització
VILA-SECA (TARRAGONA)
Cost
4,118,089 €
Superfície
2254 m2
Any del projecte
2019
Any de l'obra
2020-2021

Descripció

El projecte tracta de la rehabilitació i ampliació del Celler Noucentista de Vila-Seca, amb la finalitat de convertir-ho en un equipament municipal, mantenint-hi majoritàriament la volumetria general existent, tot i que amb l’addició d’una edificació nova i una caixa escènica.

L’estructura original de l’edifici principal, d’estil noucentista i de grans proporcions, es resol a partir de murs de càrrega i contraforts que conformen les façanes. Interiorment, i coincidint amb els contraforts, hi ha uns pilars de pedra que subjecten arcs diafragma atirantats de maó. Mentre que les dues naus laterals es troben cobertes amb arcs de mig punt rebaixats. L’estructura de la nau secundària es resol a partir de murs de paredat on recolzen voltes de maó i unes encavallades de fusta.

El projecte d’estructura recull, principalment, la creació d’una caixa escènica posterior formada per murs i lloses de formigó armat i s’ubica a la façana posterior de la nau principal. També inclou un nou volum corresponent al pavelló de serveis; l’estructura del nou volum es correspondrà a una base formada per una llosa sobre jàsseres de cantell variable; mentre que la coberta es soluciona a partir d’una coberta lleugera recolzada sobre pilars metàl·lics.

Catalogada como BCIL

Bis Copyright ⓒ  2023 | Tots els drets reservats | Protecció de dades

Bis ⓒ 2023. Tots els drets reservats.