“Harmonia i proporció per a crear una sensació d'unitat i equilibri visual en l'estructura, alhora que és estable i resistent”

Bis Structures

Estructures

Com a enginyeria especialitzada en el disseny estructural,oferim un servei complet que garanteixi la millor estructura per a qualsevol edifici, tant en obra nova com a rehabilitació, travessant totes les fases del projecte, des del concepte fins a l'execució de l'obra. El nostre ímpetu aconsegueix arribar a les millors solucions tècniques i de sostenibilitat en projectes de qualsevol tipus, dimensió i complexitat estructural.

Els nostres serveis d'enginyeria d'estructures inclouen:

 • El repte diari de dissenyar amb la major de les garanties les estructures dels edificis que ens són confiats.
 • La millor solució estructural per a dotar al projecte de la màxima precisió i de la millor definició que una arquitectura de qualitat requereix.
 • L'anàlisi meticulosa de materials i mètodes constructius que acompanyin la necessitat.
 • L'ús de noves tecnologies en el procés de disseny estructural per a aconseguir l'equilibri entre forma, funció i sostenibilitat.
 • La direcció i control durant el procés de construcció de l'estructura de l'edifici.
 • Solucions creatives davant reptes complexos.

Due Diligence Tècnica

Per a determinar possibles riscos associats a la compra/venda d'un immoble, identifiquem, avaluem i valorem les característiques físiques i de conservació d'una estructura existent.

A més de comprovar la seva seguretat, estabilitat i durabilitat, ens enfoquem en viabilitat de donar-li una nova vida a l'edifici, estimant els costos futurs producte de les possibles actuacions de reforç i consolidació pròpies de les deficiències en el disseny de l'estructura original i/o l'adaptació al compliment de la normativa vigent segons l'ús previst.

Disseny i Càlcul d'Estructures

Ens involucrem en totes les fases del projecte, la nostra estructura organitzativa ens permet aconseguir una alta capacitat de producció, adaptant-nos a la cada vegada major exigència en els temps de resposta garantint qualitat tècnica en tots els nostres projectes d' obra nova i d' rehabilitació.

Direcció d'Obres d'Estructures

Entenem que el nostre servei finalitza en el moment en que l'estructura es troba correctament realitzada, segons indicacions de projecte, i respecta els nostres estàndards de disseny i execució. Som presents durant el procés de construcció de l'estructura de l'edifici anticipant i evitant errors en l'execució, amb els conseqüents estalvis en termes econòmics i de termini.

Obra Nova i Rehabilitació

Entendre la distinció entre el disseny i el càlcul estructural és fonamental a l'hora de comprendre la nostra filosofia i el nostre compromís amb el projecte: l'articulació volumètrica de l'edifici i l'organització funcional dels seus espais interiors. Ambdues busquen, en les diferents tipologies i elements estructurals, una resposta als propòsits de la construcció, a l'ús futur de l'edifici i a la seva contribució amb la societat.

En estructures existents, només un profund coneixement de les tècniques constructives i dels materials permet una intervenció eficaç. Els nostres serveis de rehabilitació engloben informes o dictàmens, diagnosis, projectes i seguiment d'obres en les quals cal garantir no només l'estabilitat i resistència dels edificis sinó també la seva durabilitat.

Serveis Especials

 • Estructures especials: Especialistes en el disseny de grans cobertes i estructures de grans llums que dotin de flexibilitat els espais futurs.
 • Torres de gran altura: Les abordem des de la innovació, optimitzant les tipologies estructurals per a integrar-les amb assajos en túnel de vent de capes límit.
 • Enginyeria de Foc Avançada (EFA): Garantim el comportament al foc de les nostres estructures més enllà del compliment bàsic de les normatives vigents.
 • Enginyeria sismorresistent: Quan el requeriment sísmic és dominant, aportem el nostre coneixement tècnic i normatiu per aconseguir que el disseny de l'edifici permeti una excel·lent amortiment i dissipació de l'energia sísmica.
 • Geotècnia: Tenim alt nivell d'interpretació del comportament dels terrenys i els seus efectes sobre la contenció i fonamentació usant metodologies de modelatge complex dels sòls i les estructures.
 • Materials Avançats: Treballem amb els materials més avançats com a formigons d'altes prestacions, acers especials d'alta resistència i ductilitat, fusta i compòsits multicapa, fibres de carboni, alumini, vidre estructural, entre altres.
 • Enginyeria Fluidodinàmica: aplicant metodologies CFD (Computational Fluïu Dynamics) modelem situacions complexes d'interacció vent-estructura.
 • SGT: El nostre Servei de Gestió Tecnològic, ens permet desenvolupar i dirigir per compte dels nostres clients el treball de grans especialistes en especialitats com el Túnel de Vent Aerodinàmic de Capa Límit, l' Geotècnia de Grans Volums, l' generació de forma (FORM FINDING) en estructures lleugeres de membrana i cables, etc.

Projectes similars

Bis Copyright ⓒ  2023 | Tots els drets reservats | Protecció de dades

Bis ⓒ 2023. Tots els drets reservats.